Hoppa till innehåll

SE VAD SOM FINNS I LÅDAN!

Vad är NxStage®* System One?

System One är ett bärbart hemodialyssystem med ett gränssnitt som gör det lätt att installera och som är utformat för att användas i hemmet. Det ger den flexibilitet som krävs för att göra hemhemodialys (HHD) möjligt i praktiken.

left
right

Detaljerad information om systemet

NxStage® System One kan användas med två olika dialysatkällor. Den ena är PureFlow SL, i vilken en dialysatsats kan beredas i hemmet och värmas upp inför behandlingen. Den andra är dialysatpåsar som ett alternativ för hemdialyspatienter, så att de slipper installera ett system för omvänd osmos eller PureFlow SL.

[Translate to Swedish:] PureFlow
Cartridge Express
System One
Dialysvätska från PureFlow SL
[Translate to Swedish:] NxStage Dialysate bag
Dialysvätska från förfyllda påsar
Express Fluid Warmer
Klicka på knapparna för att lära dig mer om innehållet

Cartridge Express

Hemhemodialysbehandlingar med NxStage® System One sker med en särskilt utformad så kallad Cartridge Express, som är lätt att installera tack vare de integrerade dialysator- och blodslangarna.

Potentiella fördelar:

 • Eftersom dialysatorn kopplas till kassetten redan vid tillverkningen minskas risken för att användaren gör felkopplingar
 • Minskad risk för kontaktkontaminering
 • Enklare och mindre tidskrävande lagernivåer för underlättad inventariehantering2

 


System One

Dialysmaskinen NxStage® System One utgör hjärtat i hemhemodialysbehandlingen. Den innehåller blod- och vätskepumpar, systemkontroller och sensorer som med sina inbyggda säkerhetsfunktioner strävar efter att ge en effektiv, stabil behandling.

Maskinen kontrolleras via ett användargränssnitt som kan minska behovet av patientutbildning.4 Det kompakta formatet förbättrar rörligheten och ger patienterna flexibiliteten att själva välja var de vill genomföra dialysen.

Potentiella fördelar:

 • Kort utbildningstid som gör att patienten snabbare kan komma igång med behandlingen4
 • Dialysschema som passar patienternas livsstil
 • Lättanvänt användargränssnitt och enkel kassetthantering1

Dialysvätska från PureFlow SL

Skapar dialysat med en blandning av kranvatten och ett koncentrat direkt på platsen för behandlingen.


Potentiella fördelar:

 • Enkel installation: allt som krävs för att komma igång är ett eluttag och en vattenkran
 • I allmänhet krävs inga speciella röranslutningar, men det beror på varje individuell bostadssituation3
  (krav på el- och rörarbete styrs av lokal lagstiftning)

 

På grund av lokala krav och bestämmelser är PureFlow SL inte godkänd eller tillgänglig för försäljning i alla länder.


Dialysis fluid from pre-filled bags

Förfyllda dialysatpåsar är ett alternativ för hemhemodialys med NxStage® System One.


Potentiella fördelar:

 • När dialysatpåsar används har patienterna friheten att själva välja var de vill genomföra dialysen

 

På grund av lokala krav och bestämmelser är dialysvätska från förfyllda påsar inte godkänd eller tillgänglig för försäljning i alla länder.


Express Fluid Warmer

Express Fluid Warmer levererar uppvärmt dialysat från dialysatpåsarna till kassetten. Förblandade dialysatpåsar kan användas som alternativ till PureFlow SL.


Potentiella fördelar:

 • När Express Fluid Warmer används levereras ett förvärmt dialysat till patienten

 

På grund av lokala krav och bestämmelser är Express Fluid Warmer inte godkänd eller tillgänglig för försäljning i alla länder.


Fördelar med NxStage® System One

Utformat för patienter med behandling i hemmet

Den korta utbildningstiden kan uppmuntra patienter att börja med hembehandling4

Användargränssnitt utformat för patienter

Utformat för hemmabruk

Endast små eller inga ombyggnationer krävs i bostaden

Med NxStage® System One kan patienterna genomföra dialysen i princip var som helst i bostaden

Utformat för bärbarhet

Med sin begränsade vikt och sina få och enkla anslutningar är det lätt att flytta runt NxStage®-maskinen

Det finns två dialysatkällor att välja mellan – påsar och PureFlow SL – vilket ger extra flexibilitet till exempel när patienten är ute och reser

Utformat för frekvent och flexibel behandling

Behandlingen kan genomföras oftare i hemmet

Med NxStage® System One™ kan patienterna genomföra dialysen när och hur länge de vill

Dialysschemat anpassas till patienternas dagliga rutiner

Utformat för att vara lätt att hantera

Behandlingen genomförs med en lättanvänd kassett

Efter behandlingen är det bara att avlägsna kassetten och torka av enheten – sen är det klart!

Mer information om användningen av NxStage® System One finns i vår utbildningsportal.

I utbildningsportalen hittar du informationsmaterial riktat till våra kunder.
Logga in och se vad du kan hitta!

Logga in

1. Användarhandböcker till NxStage System One, bruksanvisningar till Expresskassetten.

2. Webbseminarier om filtermembran, del 1 och 2 nxstageevents.webex.com/nxstageevents/lsr.php 00f5c5a2
Membran och filter för njurersättningsbehandlingar: grundläggande teknik och beskrivningar (del 1) nxstageevents.webex.com/nxstageevents/lsr.php, nxstageevents.webex.com/nxstageevents/lsr.php
Membran och filter för njurersättningsbehandlingar: grundläggande teknik och beskrivningar (del 2) nxstageevents.webex.com/nxstageevents/lsr.php, Öppnades senast 6 februari 2020. Membrana GmbH. http://www.membrana.com

3. Miljökrav för behandlingen hittar du i användarhandboken till NxStage® System One™ (NC4794, kapitel 7).

4. Gangaram V. et al., Nocturnal home hemodialysis with low-flow dialysate: Retrospective analysis of the first European patients. Hemodial Int. 2020 Apr;24(2):175-181.

* ”NxStage är ett registrerat varumärke som tillhör NxStage Medical Inc. i vissa länder