Hoppa till innehåll

Värdet av hemhemodialys

På vilket sätt förenklar hemhemodialys situationen för patienterna?

Vissa av fördelarna är endast relaterade till mer frekvent dialys och/eller dialys som kräver långa sessioner.
Fördelarna kan vara olika för olika patienter.

  • Ett mer aktivt socialt liv2
  • Förbättrad vätskehantering4
  • Minskad medicinering4
  • Kortare återhämtningstid efter dialys5
  • Förbättrad blodtryckskontroll1,3,6,*
Läs mer

NxStage®** System One™*** – en dialysmaskin utformad för hemhemodialys

  • Genom att genomföra dialysen i hemmet med NxStage® System One™ kan patienter och läkare anpassa behandlingsfrekvensen och på så sätt förbättra resultatet av behandlingen
  • Systemet är bärbart och ger därmed patienterna friheten att kunna genomföra dialysbehandlingen var som helst i hemmet, eller när de är ute och reser
  • Lättanvänd kassett
Läs mer
Kontakta oss

1. Pierratos, A. et al. Nocturnal Hemodialysis: three year experience. Journal of the American Society of Nephrology, 859 868, 1998.

2. Walker et al. Home hemodialysis: a comprehensive review of patient centered and economic considerations. ClinicoEconomics and Outcomes Research, 9: 149 161, 2017

3. Fagugli, R. et al. Short daily hemodialysis: Blood pressure control and left ventricular mass reduction in hypertensive hemodialysis patients. AJKD, 38: 371 376, 2001

4. Mucsi, I. et al. Control of serum phosphate without any phosphate binders in patients treated with nocturnal hemodialysis. Kidney International, 53: 1399 1404, 1998

5. Jaber BL, Lee Y, Collins AJ, et al. Effect of daily hemodialysis on depressive symptoms and postdialysis recovery time: interim report from the FREEDOM (Following Rehabilitation, Economics and Everyday Dialysis Outcome Measurements) Study. Am J Kidney Dis. 2010;56(3):531 539.

6. Palmer, SC. et al. Home versus in center haemodialysis for end stage kidney disease (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 11. 2014

* Jämfört med 4-5 timmars dialys 3 gånger i veckan
** ”NxStage är ett registrerat varumärke som tillhör NxStage Medical Inc. i vissa länder